Открыть меню

Я отдаю мечтам горящим сердце

#

Микаил Мушфиг

Перевод Ирэн Тасалова

 

***

Şimşək kimi buludları qovaraq,
Verdim parlaq çiçəklərə könlümü.
Günəş kimi qaranlığı boğaraq,
Verdim odlu diləklərə könlümü.

Cavan ömrüm bir mum kimi sönərkən,
Yüksəklərdən alçaqlara enərkən,
Əməllərim bir şəraba dönərkən,
Çəkib verdim şimşəklərə könlümü.

O zaman ki, sahib oldum qanada,
Bir quş kimi nəzər saldım həyata,
Etdi məni gənclik zövqüm ihata, 
Verdim sərxoş küləklərə könlümü...

 

***

Как молния , что тучи разгоняет ,
Цветкам блестящим душу оставляю ,
Как солнце мрак дыхания лишает,
Я отдаю мечтам горящим сердце.

Младая жизнь,как воск свечной растает,
С высот слетев, в низинах исчезает,
В вино свои надежды превращая,
Я молниям отвёл и бросил сердце .

И был тот день,когда я стал крылатым,
Я жизнь свою окинул птичьим взглядом,
Где молодость моя - моя отрада ,
Я отдал пьяным вЕтрам своё сердце
/

 

 

***

Что значит жизнь, я у себя спросил,
Значение я у цветов узнал.
Покуда жил , сражений и любви 

Я суть в души надеждах познавал .

Я вышел на охоту, взявши лук,
И деву с взором лани встретил вдруг,
Стрелу пускать нет смысла , милый друг,
Жестокосердый ангел мне сказал .

Как пены вод смывают берега,
Ветра сметают на горах снега,
За тысячу одной мечтой в бегах
У множества сердец я узнавал

Да будет то известно молодым,
Что человек -дитя, и жизнь играет с ним,
Сперва всю мощь раскатов громовых
У молний огнеглазых я узнал.

Что жизнь ,что смерть - один вопрос пустой,
Что жизнь, разлука - призрак предо мной,
Всю эту суть - и ты возьми с собой!
В сегодняшних трудах я распознал.


***
Həyat nədir sual verdim özümə,
Mənasını çiçəklərdən öyrəndim.
Yaşadıqca çarpışmayı, sevməyi,
Qəlbimdəki diləklərdən öyrəndim.

Bir yay aldım çıxmaq üçün şikarə,
Tuş gəldim bir ahu gözlü nigarə,
Nişan alıb ox atmağı nə çarə,
Daş ürəkli mələklərdən öyrəndim.

Sular kimi köpüklənib daşmağı,
Yellər kimi uca dağlar aşmağı,
Min bir əməl arxasınca koşmağı,
Dürlü-dürlü yürəklərdən öyrəndim.

Xəbər olsun hər tazəyə, hər gəncə.
İnsan çoçuq, həyat ona əyləncə...
Mən gurultu qoparmağı ilk öncə,
Alov gözlü şimşəklərdən öyrəndim.

Həyat nədir, ölüm nədir boş sual.
Həyat nədir, hicran nədir bir xəyal.
Mən bunların əsasını iştə al!
Həp çəkdiyim əməklərdən öyrəndim...

 

Комментарии (0)

Добавить комментарий