Открыть меню

Новые переводы

#

Перевод Шахрун Сулеймановой

 

 

МАРАТ ШАФИЕВ

Августовский звездопад

 

 

Под августовским звездопадом

я прохожу цветущим садом;

мой лингвистический словарь

пред космосом, сгоравшим жарко,

быть может, выглядел и жалко,

но сам себя не повторял.

Сиял чертог небесный мощно,

избыточная благодать

лилась, не прекращаясь, в сад.

И Друг – доселе лишь заочный, –

не пренебрёг мольбой немолчной;

и сердце укрепилось прочно,

и стал я речью умолкать.

И в тишине неимоверной

я лишь шептал благоговейно:

«О Боже, Боже!.. Твою мать!»

 

 

***

Avqustgecesinde çiçeklibirbağ

Göy üzü yerlerdenneqederuzaq...

Yağırecazkarbirulduzyağışı

Dikilibgöyleremeftunbaxışım

İlişibqalıbdırordagözlerim

Ne qederacizdirindisözlerim!!!

Göylerinsarayıodtutubyanır

Semadantükenmezbirnurelenir

Sen eygöyüzündegizlenenVarlıq

Yoxsabumenimçünbirxeberdarlıq?!

Senegönderdiyimsonsuzdualar

İndi ulduzolubüstümeyağar

Ulduzlarsukimidurmadanaxır

Her qopanulduzdanbirarzumbaxır

Dahabirdileyimqalmadımenim

Bitdidualarım,itdisözlerim.

Könlümheyranoldubumüdhişana

Dilimpıçıldadı:Lenetşeytana!!!

 

 

Современная газель

 

Одинокий голос гулок  –

опустел небесный свод;

растворившись в переулке,

не дошёл сюда народ.

 

В ямочку на подбородке

провалившись, как в зидан,

я за взгляд всего лишь кроткий

жизнь свою в полон отдам.

 

Не суди, кокотка, строго,

я не циник, видит бог,

я же с твоего порога

до сих пор сойти не смог.

                                           2018

 

***


<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Tənha səs salıb haray

Göylər çəkilib hara?

Döngədə qeyb olanlar

Gəlib çatmadı bura

 

Çənəndəki çuxura

Yıxılıb düşən zaman

O ani baxışlara

Ömrü verərəm qurban


<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Qınama məni,canan

Vallah arsız deyiləm

Hələ sənin qapından

Çıxmamışam , əyiləm

 

 

***

Cквозь отвёрстое сознанье

наблюдаешь за собой -

лишь предсмертные страданья

наделяют нас судьбой.

 

Твой двойник всё меньше, дальше -

 расширяется проём,

но, проваливаясь даже,

 не жалеешь ни о чём.

 

То, о чём жалеть - забыто,

а служения итог:

рассекаешь тонкой бритвой

плотный звёздчатый полог.

 

 И сияньем окаянным ослеплён,

вдруг бросит в дрожь:

 ты - не капля Океана,

ты весь мир в себя вберёшь.

 

***

 Yırtıq şüurunun aralarından

Baxıb seyr edirsən özün -özünü

Sadəcə ölümün əzablarından

Yazıbdır bu tale sənin yazını

 

Sənə bənzəyənlər azalır elə,

 Qarşıda sadəcə dərin bir dərə

Hətta o dərəyə yıxılsan belə

 Təəssüf etmirsən heç nəyə ğörə

 

Təəssüf doğuran nə varsa artıq

 Tamam unutmusan,indi isə sən,

 İti bir ülgüclə göyləri yırtıb,

Ulduzlu donunu iki bölürsən.

 

 Məlun parıltıdan tutulur gözün

Qəfil bir vəs-vəsə düşür canına:

 Dəryada bir damla deyilsən,özün

Dünyanı almisan öz qucağına...

Комментарии (0)

Добавить комментарий