Открыть меню

Поэтический перевод стихотворения Халила Рзы "Ömrüm "- "«Моя жизнь"

#
"Ömrüm "
Халил Рза.

 ***

 Mənim gözlərimdə qəm görmək olar   
Mənim gözlərimi nəm görmək olar
Ancaq peşmanlıqdan bir kölgə, bir iz
Heç vaxt gözlərimdə görməyecəksiz.
Gözəl yaşamışam mən öz ömrümü,   
Onu zərgər kimi naxışlamışam.
Gül, çiçək kimi yox, duz, çörək kimi
Möhtaç olanlara bağışlamışam.
Dəftərim, qələmim döyüş bayrağı  
Masamın ardında səngər qurmuşam
Çırmayıb qolumu bağban sayağı
Ömrümü yüz ömrə çalaq vurmuşam
Dünya od tutardı, bulaq ömrümü   
Ona damcı damcı içirməsəydim.
Sönərdi kəhkəşan, çıraq ömrümü
Onun gözlərinə köçürmeseydim
Gözəl yaşamışam bahar ömrümü,  
Demişəm: Sıxılma, qısılma, şıqı!
Üzən donanmalar yəlkən istəyir,
Döyüşən kişilər ruh azaldığı.
Ocaq ol, atəş ol boranda, qarda.   
Od görən qurdların gözləri sönsün.
Bircə çınqı boyda işaranlar da
Sənin nəfəsinle atəşə dönsün.
Mənim qaynar ömrüm, sal qayalardan   
Dənizə can atan daş şəlaləsi,
Şərin ortasından dəmir paz qoyan
Oduncu baltası, kişi qüvvəsi,
Gözlərim dünyanı min dəfə öpmüş,  
Çətinlik çəkəcək əzrail yəqin.
Gənclik toxumunu hər yana səpmiş
Palıd ağacını məhv etmək çətin.


***
«МОЯ ЖИЗНЬ»
Ариф Туран
(поэтический перевод)

***

«МОЯ ЖИЗНЬ»


В моих глазах  увидеть можно грусть, 
Мои глаза могут и всплакнуть,
Но, ни тени сожаления, ни одного следа,
В моих глазах не узреть никогда.

Я  жизнь свою прожил достойно и красиво, 
Как ювелир узорами её украсил и сильно любил,
Не цветами, а с хлебом, солью, всем на диво,
Нуждающимся людям от  чистого сердца  дарил.

Моя тетрадь, моё перо - знамя  боевое, 
Я траншею соорудил  за моим столом,
Не срублен, как в саду, я  рукой живою
В свою жизнь, сотни жизней привил – свят мой дом.

Мир  опалил бы огнём мой  жизненный ручей, 
Если  бы его я не поил по каплям, как слеза,
Погас бы свет моих жизненных свечей,
Коль не переместил бы жизнь в его глаза.

Жизнь свою весеннюю, прожил я красиво, 
Говорил: Не стесняйся, не смущайся, нападай!
Буйного паруса  хочет флот, идущий неторопливо,
Когда у сражающих мужчин, слабеет дух и не виден рай.

Будь костром, будь выстрелом в бурю и в снег,  
Чтоб при виде огня, погасли бы волчьи очи,
Даже у тех, чей голос слаб, и не верят в успех,
Твоим  дыханием превратятся в огненные ночи.

Моя кипящая  жизнь, с массивных скал, 
Каменный водопад ,устремлённый душою к морю,
В сердцевину зла вбитый клин, мощный металл,
Топор дровосека  с  мужской силой и волей.

Мои глаза целовали мир тысячу раз,
Ангел смерти,  вероятно, будет в затруднении,
Семена молодости, посеянные повсюду, радует нас,
Очень сложно уничтожить дуб – могучее  творение.

Комментарии (0)

Добавить комментарий